ULTRASONIC CLEANER MACHINE

เนื่องจากการทำงานเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งร้อนและเย็น ส่งผลให้แม่พิมพ์เกิดสนิมและมีคราบสกปรกจำนวนมากจากการผลิต ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแม่พิมพ์ในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ออกมาไม่ดี ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง

ขั้นตอนการทำความสะอาด

1. ผสมน้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาด
2. ต้มน้ำยาให้เดือดที่อุณหภูมิที่กำหนด
3. ใส่แม่พิมพ์หรือชิ้นงานที่จะทำความสะอาด
4. จับเวลาที่ใช้ในการล้าง
5. ยกขึ้นทำความสะอาด และเป่าแห้ง

ประโยชน์ในการใช้งาน

ทำความสะอาดสนิมและคราบสกปรกที่ยึดเกาะบนผิวแม่พิมพ์                             หรือชิ้นงานที่ทำความสะอาด

Specification

"LET us make your life easier"

Get a Quotation
Submit our form or click for Online RFQ